BORGÅ STAD

 

Avgifter, uppsägning, ändring av tid
Avgifter
81 euro/månad för tre timmar/dag                        
108 euro/månad för fyra timmar/dag
135 euro/månad för fem timmar/dag
Du kan välja antalet eftis timmar. Månadsavgiften fastställs enligt den längsta tiden och gäller för hela månaden. Skolornas lovdagar och månadernas längd inverkar inte på månadsavgiften.
Avgiften kan debiteras för varje månad då barnet deltar i verksamheten. Halva avgiften debiteras om verksamhet ordnas högst 10 dagar eller om barnet på grund av sin sjukdom inte kan delta i verksamheten mer än 10 dagar under ifrågavarande månad. Om sjukfrånvaron fortsätter hela månaden debiteras ingen avgift. I fråga om sjukfrånvaro bör ett sjukintyg uppvisas. Om barnet av någon annan orsak är frånvarande hela kalendermånaden, debiteras halva månadsavgiften.
 
Avgiftsbefrielse eller nedsatt avgift
Ifall du har svårigheter att betala räkningen kontakta social- och familjetjänster som kartlägger familjens ekonomiska situation.
Uppsägning och ändring av tid
Sänd meddelandet om uppsägning eller ändring av tiden med motiveringar till Borgå stads koordinatorn med en blankett eller e-post. Vänligen meddela också ledaren.
Uppsägningstiden är minst en kalendermånad innan ändringen träder i kraft. Medlemskapet slutar alltid i slutet av en månad.
 
Eftistiden kan ändras endast en gång per läsår. Ändringen träder i kraft genast från följande månad.
 
Eftiset är öppet
från klockan 13.00 till 17.00. måndag till fredag. Då det är dåligt väder är det bra att ha extra byteskläder och inneskor.
 
Kontakta mig gärna om ni har frågor gällande eftiset.
Hälsningar
Eftisansvarig, Hem och skola i Sannäs rf /Sannäs Eftis
Jenny Liljeberg
040 744 4723
 
Personal:
- Monica Roms (ansvarsledare och rörelseansvarig)
- Hjälpledare Marina Kalpio och Jessica Rehnberg
- Deltar i mån av möjlighet i fortbildningar/kurser som ordnas för eftisledarna
- Monica planerar i stort sett verksamheten, pga tidsbrist, men vi pratar och
diskuterar ideérna.
- Personalen delar på sig under verksamheten
- Monica ansvarar över materiella anskaffningar, ordna utfärder, föräldrakontakten
och det administrativa

Tema: Gemenskapens välmående