BORGÅ STAD

 

Avgifter, uppsägning, ändring av tid

Avgifter

81 euro/månad för tre timmar/dag

108 euro/månad för fyra timmar/dag

135 euro/månad för fem timmar/dag

Du kan välja antalet eftis timmar. Månadsavgiften fastställs enligt den längsta tiden och gäller för hela månaden. Skolornas lovdagar och månadernas längd inverkar inte på månadsavgiften.

Avgiften kan debiteras för varje månad då barnet deltar i verksamheten. Halva avgiften debiteras om verksamhet ordnas högst 10 dagar eller om barnet på grund av sin sjukdom inte kan delta i verksamheten mer än 10 dagar under ifrågavarande månad. Om sjukfrånvaron fortsätter hela månaden debiteras ingen avgift. I fråga om sjukfrånvaro bör ett sjukintyg uppvisas. Om barnet av någon annan orsak är frånvarande hela kalendermånaden, debiteras halva månadsavgiften.

 

Avgiftsbefrielse eller nedsatt avgift

Ifall du har svårigheter att betala räkningen kontakta social- och familjetjänster som kartlägger familjens ekonomiska situation.

Uppsägning och ändring av tid

Sänd meddelandet om uppsägning eller ändring av tiden med motiveringar till koordinatorn med en blankett eller e-post. Vänligen meddela också ledaren.

Uppsägningstiden är minst en kalendermånad innan ändringen träder i kraft. Medlemskapet slutar alltid i slutet av en månad.

 

Eftistiden kan ändras endast en gång per läsår. Ändringen träder i kraft genast från följande månad.

 

Eftiset är öppet

från klockan 12.40 till 17.00. måndag till fredag. Då det är dåligt väder är det bra att ha extra byteskläder och inneskor.

 

Kontakta mig gärna om ni har frågor gällande eftiset.

Hälsningar

Eftiskoordinator/Sannäs Eftis

Tove Munkberg