Kontakta oss!

Styrelsen:
Ordförande: Marianne Falck- Hvilstafeldt 0400 608 920

mariannefalck@gmail.com

Vice ordförande & klassföräldraombud: Lotta Wegelius
Sekreterare & informatör: Terese Liitiäinen
Lärarrepresentant: Susanna Backman
Kassör: Charlotta Monto 
Eftisansvarig: Tove Munkberg
Kjell Carlström

Jenny Fransman

Christel Tallberg

Krista Katainen

 

 

 

 
Hem och Skola i Sannäs e-post: hemochskolas@gmail.com