Kontakta oss!

Styrelsen:

Ordförande: Lotta Wegelius, 040-5079 708
lilltax.lotta@gmail.com
Vice ordförande & klassföräldraombud: Jeanette Broman
 
Sekreterare & informatör: Charlotta "Lotte" Stolt
 
Lärarrepresentant: Susanna Backman

Kassör: Matias Ahlgren

Eftisansvarig: Jenny Liljeberg

Anskaffningsansvarig: Krista Katainen
Styrelsemedlem:
Petra Kraufvelin
Jenny Fransman
Kjell Carlström
Ewa Edlund
Lotta Salomaa
 

 

Hem och Skola i Sannäs e-post: hemochskolas@gmail.com