Kontakta oss!

Styrelsen:

Ordförande: Marianne Falck- Hvilstafeldt 0400 608 920

mariannefalck@gmail.com

Vice ordförande & klassföräldraombud: Lotta Wegelius
 
Sekreterare & informatör: Terese Liitiäinen
 
Lärarrepresentant: Susanna Backman

Kassör: Petra Kraufvelin- Bergman

Eftisansvarig: Jenny Liljeberg

 

Medlem:

Charlotta Monto
Janette Broman
Jenny Fransman
Kjell Carlström
Krista Katainen
Riitta Lahtela- Mällinen

 

 

Hem och Skola i Sannäs e-post: hemochskolas@gmail.com